Referencie

 

 Referencie

 

2015

  • Slovanet, a.s. – inštalácia trasy a prípojok, prerábky uzlov Krupina
  • Slovanet, a.s. – realizácia rozvodov – Domov dôchodcov Kežmarok
  • Slovanet, a.s. – prerábka trasy Turíčky, dokončenie Kat. Huta – Cinobaňa
  • AmiTel, s.r.o. – zapojenie ZŠ Fishera, Kežmarok
  • PCO Plus, s.r.o. – zváranie optiky Považská Bysrica
  • KGM Electronics, s.r.o. – natiahnutie optiky Chynorany
  • Obec Ľubica – úprava obecnej optickej siete
  • Slovanet, a.s. – inžinierska činnosť a kompletná realizácia opt. prípojky pre MÚ Motešice
  • Slovanet, a.s. – kompletná realizácia opt. trasy na kľúč v lokalite Trenčianska Riviéra
  • Slovanet, a.s. – kompletná realizácia opt. pripojenia podľa PD priem. parku Krupina Juh